Ce este Life Coaching-ul?

life coaching

       Ce este Life Coaching-ul și cum te poate ajuta un Life Coach

       Profesia de Life coach a devenit tot mai larg răspândită și practicată în ultimele decenii. Mult persoane aleg să frecventeze un life-coach în locul unui terapeut profesionist, pentru a-și rezolva diferite probleme de viață.             

Ca multe alte denumiri intrate în uz de pe filiera anglo-saxonă, și titulatura de ”life coach” este mai mult modernă și mediatizată, decât înțeleasă corect. Ce este life coaching-ul ca profesie, cum ne poate ajuta și cine poate deveni life coach? Ce diferențe există între life coaching și consiliere sau psihoterapie? Care sunt beneficiile unor ședințe de life coaching, câte ședințe sunt necesare pentru a ne rezolva problemele și cum recunoaștem un coach ”bun pentru noi”? La toate aceste întrebări ne propunem să răspundem în cele ce urmează.

       Life coaching-ul desemnează o activitate de colaborare profesională între o persoană calificată în acest domeniu și un client (sau grup de clienți), în scopul susținerii acestuia (sau acestora) în vederea atingerii unor scopuri de viață sau profesionale (de carieră). În această relație clientul este antrenat și provocat să-și atingă maximul propriului potențial creativ și de auto-realizare pe o anumită axă a vieții sale.

       Ce este life coaching și ce este un life-coach?

       Un Life-coach este un profesionist antrenat să-și ajute clienții să-și identifice sau să-și stabilească anumite obiective, precum și să dezvolte un plan concret de acțiune pentru a le realiza. Necesitatea life-coaching-ului s-a reliefat tot mai clar pe măsura creșterii complexității vieții moderne, a cerințelor pe piața muncii, a opțiunilor de viață și a nevoii de a ne descoperi pe noi înșine în noianul de schimbări pe plan personal, social și profesional.          Adesea simțim nevoia unui ghid sau susținător care să ne ajute să (re)descoperim ”luminița de la capătul tunelului” prin experiența sa, prin entuziasmul, suportul necondiționat și pespectiva sa obiectivă. Fie că suntem CEO, întreprinzător, om de afaceri, actor sau artist, sau pur și simplu cineva care caută un nou sens al vieții, ne înscriem în categoria largă a persoanelor care pot beneficia din plin de îndrumarea unui life coach. Acesta ne poate susține să ajungem la realizarea deplină a propriilor țeluri și la exprimarea profundă, completă a propriului potențial creator.

Ce oferă efectiv un life coach?
 • Încurajează și oferă consultanță clienților în direcția depășirii cu succes a diverselor probleme din viața personală sau profesională
 • Facilitează stabilirea unor obiective clare personale sau profesionale și oferă modalități și tehnici de atingere a acestor obiective
 • Susține clienții în dezvoltarea lor personală prin analiza situației lor actuale, identificarea credințelor blocante sau limitatoare, exersarea unor metode de depășire a acestor obstacole și provocări și întocmirea unui plan eficient de acțiune în vederea obținerii rezultatelor așteptate.
 • Oferă clienților un parteneriat activ și creativ, expertiza proprie și susținerea empatică în vederea:

        – Identificării, clarificării sau creării unei viziuni personalizate a clientului în legătură cu ceea ce dorește să obțină într-un anumit domeniu de viață;
        – Ajustării scopurilor clientului în funcție de condițiile concrete de viață;
        – Încurajării explorării și descoperirii de sine a clientului – deschiderea porților către o fascinantă călătorie spre sine însuși;
       – Asigurării continue de strategii de acțiune care să fie în perfect acord cu scopurile, viziunea și personalitatea clientului;
       – Susținerii unui comportament pro-activ al clientului, în mod continuu.

       Cum lucrezi într-o ședință de life coaching?

       Dacă recurgi la ședințe de life coaching, acestea pot avea impact direct asupra unui domeniu al vieții tale, și indirect asupra întregii tale existențe. Desigur, fiecare client și fiecare situație de viață este unică, prin urmare nu putem pre-defini rețete de life-coaching. Însă etapele care sunt parcurse grosso modo în ședințele de life coaching se ghidează după următoarele repere:
       Prima ședință este axată pe explorarea vieții clientului, pentru a identifica: scopurile acestuia și ce mecanisme interioare activează aceste scopuri; definirea unei viziuni de viață a clientului; și reliefarea generală a blocajelor cu care se confruntă în realizarea scopurilor sale.

Apoi, scopurile de lucru sunt axate pe:

 • Stabilirea clară a credințelor limitatoare și punerea în lumină a ”sabotorilor interni” ai succesului clientului
 • Stabilirea unor scopuri provocatoare dar realizabile, obiective, acordate cu personalitatea clientului (aici includem eventual ajustarea scopurilor inițiale)
 • Crearea unui plan concret de creștere personală și profesională
 • Instalarea clientului în starea de încredere în sine necesară obținerii unui statut de independență financiară, emoțională, socială etc.
 • Exersarea abilităților de comunicare necesare optimizării relațiilor de cuplu, familiale, sociale, profesionale (ca negociator, în echipă etc.)
 • Gestionarea tranziției de la starea inițială la cea corespunzătoare obținerii rezultatelor
 • Evaluarea propriului progres, identificarea continuă a obstacolelor și a modalităților de depășire a acestora
 • Instalarea în noua situație, când rezultatele propuse au fost obținute – sau cum să trăim condiția de succes!

       Nu există un număr prestabilit de ședințe de life coaching. Aici lucrăm cu ”materialul clientului” – pentru că fiecare persoană este unică și trece prin experiențe unice de viață. Însă putem afirma că majoritatea problemelor pot fi semnificativ corectate sau rezolvate în 6-8 ședințe de coaching. Adesea, după un prim set de ședințe, o diferență tot mai mare o fac, din perspectiva clienților, sesiunile de follow-up sau urmărirea progresului acestora. Astfel, parteneriatul inițial coach-client devine o relație de mentorat, în care clientul devine un practician care se specializează în crearea propriei vieți la cote superlative, iar coach-ul devine susținătorul și îndrumătorul apropiat al acestuia.


        Coach-ii lucrează cu persoane sănătoase psihic, care nu reușesc să-și atingă anumite țeluri sau se simt blocate într-o anumită etapă a vieții lor. Ședințele de coaching revelează tiparele de gândire defectuoase și transformă atitudinile clienților, în vederea obținerii succesului dorit.                      Axioma de bază a coaching-ului este că orice persoană deține în sine însăși toate răspunsurile și rezolvările situațiilor prin care trece. Așadar, rolul coach-ului este acela de a facilita descoperirea acelor răspunsuri, cu ajutorul unor metode specifice.


       Ședințele de coaching se desfășoară în mod normal o dată sau de două ori pe săptămână, având fiecare o durată de cca 50-60 de minute. Un avantaj major al coaching-ului este că acesta se poate derula online (prin Internet) sau telefonic, economisind timpul necesar deplasării clientului la un cabinet / birou.

       Care este diferența dintre coaching, consiliere și psihoterapie?


       Există diferențe notabile între coaching și psihoterapie, pe de o parte, și anumite diferențe între coaching și consiliere, pe de altă parte. Merită să evidențiem aici asemănările și deosebirile dintre acestei trei forme de intervenție, precum și situațiile în care este de dorit să recurgem la fiecare dintre ele.


       Psihoterapia este practicată de terapeuți afiliați unei anumite școli sau orientări (psihanaliză, psihoterapie cognitiv-comportamentală, hipnoză eriksoniană etc.), având o diplomă certificată de ani de pregătire individuală și de grup și supervizați ulterior de membri experimentați ai școlii respective de psihoterapie. Specialiștii din acest domeniu sunt pregătiți să gestioneze și să trateze tulburările mentale, afective și de personalitate grave, care necesită uneori și intervenția unui medic psihiatru.

Clienții pot opta să se adreseze acestor specialiști când se confruntă cu depresii severe, stări anxioase recurente cu impact sever asupra calității vieții lor, fobii majore, stări de dezechilibru psihic marcat care îi împiedică să se integreze armonios în societate și să trăiască în termenii unei normalități validate social. Psihoterapia este eficientă și necesară în majoritatea cazurilor de dependență și co-dependență, consum de substanțe tip drog, traume psihice majore, travaliu de doliu sau separare etc.

       Consilierea are anumite aspecte comune cu coaching-ul:

 • Ambele pun pe câteva elemente cheie în ceea ce privește clientul și relația cu acesta: încrederea – ghidarea – recâștigarea propriei puteri – optimizarea de sine.
          – Încrederea se referă atât la amplificarea și întărirea încrederii în sine a clientului, cât și la cultivarea unei încrederi a acestuia față de coach.                         

             – Ghidarea se referă la intenția din spatele demersului coach-ului, de a lărgi perspectiva clientului, de a-i deschide orizonturile și a-i oferi o paletă mai largă de alternative de viață.

            – Recâștigarea propriei puteri este necesară deoarece în majoritatea cazurilor, clienții se prezintă într-o stare de neajutorare, de lipsă de puere și energie de a acționa sau a decide.

           – Iar optimizarea de sine se referă la cadoul minunat al ședințelor de coaching – acela de a deveni, în ultimă accepție, cea mai bună versiune a ta.

 •        Atât coaching-ul, cât și consilierea pot aborda probleme din sfera: relațiilor defectuoase, lipsei de motivație, fricii de a adopta un nou regim de viață, anxietății în fața unei schimbări majore, dificultatea stabilirii unor scopuri clare etc.
 • Atât consilierul, cât și coach-ul își susțin clienții în a crea / găsi un mod de viață mai bun
 • Ambii creează o atmosferă relațională de încredere și susținere, fără judecarea sau etichetarea clientului
 • Ambii identifică obstacolele și credințele sabotoare ale clienților, focusându-se pe ascultarea activă și adresarea unor întrebări bine țintite
 • Ambii stimulează clienții să devină mai bine adaptați și mai rezistenți la provocările vieții de zi cu zi, și încurajează descoperirea de sine și dezvoltarea personala.

     Diferențele esențiale dintre consiliere și coaching se pot structura pe următoarele direcții:

 • Coaching-ul este orientat spre acțiune, consilierea spre adaptare (coping)
 • Un coach va provoca clientul să iasă din propria ”zonă de confort”, chiar cu prețul ca acesta să nu se simtă confortabil emoțional. Un consilier va urmări în primul rând starea emoțională de bine a clientului
 • Coach-ul urmărește să aducă clientul la recunoașterea conștientă a propriilor tipare defectuoase de gândire și acțiune, pe când consilierul oglindește modul cum se simte clientul
 • Coaching-ul este focusat pe prezent și viitorul concret, în timp ce consilierea poate îngloba și anumite aspecte din trecut

Coaching-ul este focusat pe explorarea și revelarea potențialului de creștere al clientului, iar consilierea se axează pe dobândirea echilibrului și stării de împăcare cu sine și cu viața, ca fundament al transformării de sine.

       Motive să lucrezi cu un life-coach? Iată câteva!
 • Vrei ca mâine să fii mai eficient decât astăzi în ceea ce faci
 • Vrei să devii mai bun, mai cunoscut și mai apreciat în profesia ta
 • Vrei să dai un sens nou și mai creativ vieții tale
 • Vrei să devii independent financiar sau să-ți sporești veniturile
 • Identifici un decalaj între cel care vrei să fii și cel care ești
 • Nu-ți (mai) găsești scopul și motivațiile în viață
 • Vrei să-ți depășești anumite frici, blocaje sau neputințe, cunoscute sau nu
 • Vrei să trăiești relații mai pline de armonie și semnificație cu ceilalți
 • Vrei să câștigi încredere în sine și în ceilalți, stimă de sine, putere personală
 • Vrei să comunici și să te comunici mai bine